top of page

SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA

Mitä sosiaalipedagoginen toiminta on?
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on ennaltaehkäisevä ja korjaava sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä syrjäytymisen ehkäisyssä. Se on sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemista talliyhteisössä, sekä Green Care- toimintaa: ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista.
Toiminnan peruselementit ovat yhteisöllisyys, elämyksellisyys, toiminnallisuus ja dialogisuus. Toiminnan lähtökohtana on ihmisen ja hevosen vuorovaikutus sekä talliyhteisö. Toiminaan tavoitteet syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalinen kasvu ja hyvinvoinnin tukeminen.
Sosiaalipedagogista hevostoimintaa käytetään ohjaajan oman pohjakoulutuksen mukaan muun muassa lastensuojelun tukitoimena, oppimisen tukena, mielenterveys- ja päihdetyössä, kuntouttavassa toiminnassa, nuorten tukihenkilötoiminnassa, ikäihmisten viriketoiminnassa ja sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.


Hevostoiminnan vaikutukset
Vaikutukset syntyvät vuorovaikutuksen, kokemuksellisuuden ja osallisuuden kautta. Hevostoiminnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin asioihin; tunnetaidot lisääntyvät, itsetunto vahvistuu, keskittymiskyky paranee. Sosiaaliset- ja vuorovaikutustaidot paranevat, itsetuntemus lisääntyy, pitkäjänteisyys ja johdonmukaisuus kehittyvät, syys-seuraussuhteiden näkeminen kehittyy, oppimaan oppiminen kehittyy.

Ota yhteyttä
Rekisteröity ohjaaja on sosiaali, terveys- tai kasvatusalan ammattilainen, joka on hyväksytysti suorittanut sosiaalipedagogisen hevostoiminnan täydennyskoulutuksen. Ohjaajanimikkeen myöntää Sosiaalipedagoginen hevostoimintayhdistys ry:n hallitus. Lisätietoja www.hevostoiminta.net


Steg i Naturen
Luonnon Askeleet
Nona Borström          Puh. 0406896565                          Sähköposti:  nonaborg@icloud.com

bottom of page